Přihlášení

 • Odrůdy
 • Pěstování
 • Kontakt
 • Mimosoudní řešení sporů

  Pokud dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, který se nepodaří vyřešit dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Návrh lze podat ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy kupující sporné právo u prodávajícího uplatnil poprvé, a to u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, kontaktní formulář: adr.coi.cz. Podání návrhu není zpoplatněno, náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si jeho účastníci nesou ze svého.

  Kontakt E-mail, telefon, adresa

  Ing. Václav Kozák a Bc. Eliška Kozáková
  Chvojenec 75, 534 01 Holice

  Obchodní podmínky
  Reklamační formulář

  info@roubovane-sazenice.cz