Přihlášení

 • Odrůdy
 • Pěstování
 • Kontakt
 • Rostlinolékařský pas

  Pěstujeme a roubujeme sazenice, a proto jsme registrováni u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ). Protože prodáváme sazenice i prostřednictvím internetu smlouvou uzavřenou na dálku, máme povinnost vydávat rostlinolékařské pasy k rostlinám.

  Tato povinnost je popsána v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2031 o ochranných opatřeních proti šíření škodlivých organismů a rostlin.

  Alespoň na dálku jsme povinni informovat zákazníky o fytosanitární regulaci a zákazu dovozu určitých rostlin na území EU a do chráněných zon EU. Tyto informace jsou k nahlédnutí na stránkách ÚKZUZ:

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/vnitrni-trh-eu/


  Kontakt E-mail, telefon, adresa

  Ing. Václav Kozák a Bc. Eliška Kozáková
  Chvojenec 75, 534 01 Holice

  Obchodní podmínky
  Reklamační formulář
  Časté dotazy
  Rostlinolékařský pas

  info@roubovane-sazenice.cz